Ne aramıştınız?

Deep Dive

Türkiye’de eğlence ve medya sektörünün geleceğine kısa bir bakış

PwC tarafından hazırlanan ve 54 ülkenin geçmişe dönük 5 yıllık harcamalarıyla 5 yıllık gelecek öngörülerine yer verilen Küresel Eğlence ve Medyaya Bakış 2018-2022 Raporu, bu sektörleri şekillendirecek trendlere ilişkin derin veriler sunuyor.

Kitap yayıncılığı

Türkiye kitap yayıncılığı sektöründe son yıllarda yaşanan düşüşün önümüzdeki dönemde de sürmesi bekleniyor. Toplam hacmin yarısını karşılayan eğitim kitapları da bu düşüşten payını alıyor. Yine toplam hacmin yüzde 5’ine tekabül eden profesyonel kitap pazarı ise yükselişte görünüyor. Aynı yükseliş e-kitap alanında da bekleniyor.

B2B

Türkiye, B2B alanında Rusya ve Polonya’nın ardından Orta ve Doğu Avrupa’nın en büyük üçüncü pazarı durumunda. Bu pazardaki hızlı büyüme devam edecek. Toplam fuar alanı bakımından dünyanın önde gelen ülkelerinden olan Türkiye’de ticaret fuarları, bu noktada B2B sektörünün lokomotifi durumunda. Ticaret fuarlarındaki büyüme oranının düşüklüğü göz önüne alındığında bu liderliği kaybetme ihtimali ortaya çıkıyor.

Sinema

Türkiye, Hollywood çıkışlı filmlerin domine edemediği nadir sinema pazarlarından biri. İddialı Marvel filmlerinin gösterildiği haftalarda, yerli yapım komedi filmlerinin gişe rakamlarında açık ara lider olduğu sıkça görülen bir durum. Avrupa’da örneği olmayan bir şekilde, yerli filmler pazarın yarıdan fazlasını hakim olmaya devam ediyor. Bu, sinema reklamcılığındaki büyümeyi de beraberinde getiriyor.

Veri tüketimi

2022’de veri trafiğinin en az üçte ikisinin başrolünde video yer alacak ve akıllı telefondan video izlemek günlük hayatın en önemli aktivitelerinden biri haline gelecek. Müzik ve oyun trafiğinde de benzer bir artış gözleniyor.

İnternet erişimi

Mobil internet erişimi -ve onun kadar olmasa da sabit erişim de- artmaya ve önemli fırsatlar sunmaya devam ediyor.

2022’de aktif internet kullanıcı sayısının 61 milyona ulaşması bekleniyor. Bu da internet reklamcılığında sürdürülebilir büyümeye işaret ediyor.

Dergi ve gazeteler

Basılı dergi sayısındaki düşüş sürüyor. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2015’te 4.071 olan dergi sayısı 2016’da 3.738’e geriledi. Dergilerin reklam gelirlerinde de benzer bir düşüş söz konusu ama güçlü bir dijital reklam stratejisiyle önümüzdeki 5 senede bunu tolere etmek mümkün. Sosyal medya ise dergiler için hem fırsat hem de tehdit anlamına geliyor.

Gazeteler için de, erişim ve reklamcılık anlamında dergi tarafındakine benzer bir durum söz konusu. Yine basılı taraftaki kaybı dijital ile kapatmak mümkün olacak. Türkiye’nin genç nüfusu dijital medyayı yoğun olarak kullanıyor ama gazetelerin o kitleyi yakalama noktasında problemleri var.

Müzik, radyo ve podcast

Çevrimiçi müzik dinleme servisleri ve radyolar, son yıllardaki yükselişini sürdürüyor. Podcast’in ise halihazırda Batı Avrupa ülkelerindeki kadar ilgi gördüğü söylenemez ama önümüzdeki 5 yıl içinde önemli bir sıçrama yapması bekleniyor. Yine halihazırda çoğunluğu reklamsız yürüyen podcast yayınları markaların ve reklam ajanslarının da ilgisini çekecek. Bunların dışında, İstanbul’un özellikle elektronik müzik etkinlikleri için önemli bir destinasyon haline geldiğini de hatırlatmakta fayda var.

Açıkhava reklamcılığı

Türkiye nüfusu hızla kentlere kayıyor, bu da açıkhava reklamcılığı için yeni fırsatlar anlamına geliyor. Artan cep telefonu kullanım oranı da göz önünde bulundurulduğunda, dijital açıkhava reklamcılığının da kayda değer bir sıçrama yapacağı görülüyor.

Televizyon

Televizyon izleme süreleri ve genç nüfus, ödemeli televizyon pazarının uzun vadede potansiyelinin bir hayli yüksek olduğunun bir işareti. Tabii etkili bir korsanla mücadele stratejisi izlemek şart.

Televizyon reklamcılığında ise düşüş yaşanma ihtimali görünmüyor.

Video oyunları ve e-spor

Nisan 2017 verileri göre Türkiye’de 4 binden fazla lisanslı e-spor oyuncusu vardı. E-spor organizasyonlarına katılımcı ve sponsor ilgisi artarak devam ediyor. Bunda, köklü futbol kulüplerinin e-spor takımları kurmasının da payı var. İnternet bağlantı hızlarının artması, bu alanın gerçek potansiyelini yakalamasına da öncülük edecektir.

Akıllı telefon kullanımındaki artış ve genç nüfus hesaba katıldığında, halihazırda Türkiye oyun pazarının lokomotifi durumundaki mobil oyunların yükselişi de sürecek.

Add Comment